Zálohy dát

Papaya Mini

Papaya Mini nezálohuje dáta automaticky na Papaya Cloud. Zálohu musí vykonať používateľ sám v obrazovke Nastavenia > Záloha dát. Zálohované dáta sú bezpečne uložené v službe Papaya Cloud. V prípade problémov (napr. odcudzenie tabletu) nás kontaktujte a tím Papaya vám pomôže vaše zálohované dáta obnoviť.

Papaya Pro

Záloha dát je v Pro verzii automatická. Záloha dát a riešenie problémov v prípade načakaných udalostí je súčasťou služby Papaya Pro.

Papaya Oberon

V tejto verzii funguje Papaya výlučne iba ako Mobilný čašník. Všetky dáta sú ukladané v systéme Oberon. Papaya si žiadne dáta neuchováva, iba zobrazuje dáta uložené v Oberone. Pre informácie o zálohe dát prosím kontaktujte podporu Oberonu.

results matching ""

    No results matching ""