Rozšírené možnosti

Zľavy a prirážky

Zľavy a prirážky možno pridávať na účty ale aj na samotné položky nachádzajúce sa na účte.

Pridanie zľavy/prirážky na položku

 1. Označenie položky na aktívnom účte
 2. Výber možnosťi Pridať zľavu/prirážku z rožšírených možností - ikonka troch bodiek (...) v pravom dolnom rohu.
 3. V zobrazenom okne zadať veľkosť zľavy/prirážky v absolútnej hodnote alebo v percentách zo sumy položky.

Odstránenie zľavy/prirážky na položku

 1. Označne položku obsahujúcu zľavu.
 2. Z rožšírených možností - ikonka troch bodiek (...) v pravom dolnom rohu - vyberte Odstrániť zľavu/prirážku.

Pridanie zľavy/prirážky na celý účet

 1. Otvorenie účtu, na ktorý chceme zľavu/prirážku pridať
 2. Výber možnosťi Pridať zľavu/prirážku na účet kliknutím na ikonku zľavy v hornej časti obrazovky.
 3. V zobrazenom okne zadať veľkosť zľavy/prirážky v absolútnej hodnote alebo v percentách zo sumy celého účtu.

 4. Na účte sa zľava zobrazuje ako ďalšia položka.

 5. Na účte sa môže nachádzať najviac jedna zľava na celý účet.
 6. Ak chcete zľavu zmeniť, tak je potrebné ju odstrániť a následne pridať novú.

Odstránenie zľavy/prirážky na úučet

 1. Označne položku s názvom Zľava na účet. Zľava je vždy posledou položkou na účte.
 2. Kliknite na tlačítko Zrušiť položky.

Vrátenie tovaru

Na vrátenie tovaru musí mať používateľ patričné oprávnenie.

 1. Vyhľadajte v menu tovar/položku, ktorú chce zákazník vrátiť.
 2. Položku dlhšie podržte. Zobrazí sa okno s možnosťami.
 3. Zadajte počet položiek určených na vrátenie.
 4. Zaškrtnite políčko Vrátenie tovaru. Ak používateľ nemá patričné oprávnenie, tak sa toto políčko nebude dať zaškrtnúť.
 5. Potvrdením okna sa na účet pridá položka s príznakom Vrátenie tovaru. Táto položka bude patrične zaregistrovaná vo fiškálnom module vašej tlačierne alebo registračnej pokladnice.

Informácie o uzavretých účtoch

Všetky uzavreté účty sú v Papayi archivované a detailné informácie o ich obsahu a histórii je možné kedykoľvek skontrolovať. Pre zobrazenie konkrétneho účtu je potrebné: 1. Vyhľadať ho v zozname účtov. 2. Po označení daného účtu sa zobrazí kompletný uzavretý účet, tj. zoznam položiek, pre ktoré bol uzavretý. 3. Kliknutím na ikonku peňazí na uzavretom účte sa miesto platobného dialógu zobrazí okno s históriou účtu - tj. informácie o tom, kto a kedy účet otvoril, zaparkoval, zrušil, či uzavrel. 4. Kliknutím na stav účtu na uzavretom účte sa zobrazí okno s datailami o platbe - tj. informácie o tom, kedy a akým spôsobom (hotovosť, platobná karta, gastrolístky) bol účet uhradený.

results matching ""

  No results matching ""