Platba

Úhrada účtu a tlač účtenky

  1. Zo zonamu účtov vyberte otvorený účet, ktorý chcete uhradiť.
  2. Klinknite na ikonku peňazí pre zobrazenie platobného dialógu.
  3. Zvoľte spôsob platby (hotovosť, platobná karta, gastrolístok).
  4. Potvrďte úhradu kliknutím na tlačidlo check na spodku platobného dialógu.

Týmto krokom ste zmenili stav účtu na "Uzavretý". Príkaz k tlači účtenky bol automaticky zaslaný na nakonfigurovanú fiškálnu tlačiareň. V prípade, že v prevádzke fiškálnu tlačiareň nakonfigurovanú nemáte, účtenka sa nevytlačí a stav účtu sa zmení na "Nevytlačený".

Kombinovaná platba

Platobný dialóg umožňuje účet uhradiť i kombináciou viacerých spôsobov platby (hotovosť, platobná karta, gastrolístok). Pre využitie tejto možnosti postupujte nasledovne: 1. Klinknite na účte na ikonku peňazí pre zobrazenie platobného dialógu. 2. Vyberte jeden zo spôsobov platby, ktoré chce zákazník použiť. 3. Následne v danom riadku kliknite na sumu platby. Automaticky sa zobrazí celková suma účtu, túto však možno upraviť na nižšiu čiastku zvolenú zákazníkom. Zadanú čiastku potvrďte kliknutím na tlačítko so šípkou na spodku obrazovky. 4. Povtrdením čiastky sa dostanete naspäť do platobného dialógu. Vyberte ďalší spôsob platby, ktorý chce zákazník použiť. 5. K vybranému spôsobu platby bude automaticky priradená čiastka, ktorú je nutné doplatiť pre úhradu celkovej sumy účtu. Ak si ju zákazník praje zmeniť a zvoliť ešte ďalší spôsob úhrady, zopakujte kroky 3. a 4. popísané vyššie. V opačnom prípade predjite na nasledujúci krok 6. 6. Potvrďte celkovú úhradu kliknutím na tlačidlo check na spodku platobného dialógu.

Odloženie úhrady - "zaparkovanie" účtu

Ak vybraným zákazníkom chcete umožniť odloženie úhrady účtu na neskôr, môžete tak urobiť tzv. zaparkovaním účtu. Týmto úkonom bude sklad vyrovnaný tak, aby zokamžite zohľadnil konzumáciu na účte, finančné (účtovné) vyrovnanie však bude odložené až do momentu uskutočnenia platby. Pre využitie tejto možnosti postupujte nasledovne: 1. Klinknite na účte na ikonku peňazí pre zobrazenie platobného dialógu. 2. Miesto výberu spôsobu platby kliknite na ikonku hodín v ľavom dolnom rohu

Týmto ste zmenili stav účtu na Zaparkovaný". Účet je možné kedykoľvek v budúcnosti uhradiť a zmeniť tak jeho stav na "Uzavretý".

results matching ""

    No results matching ""