Správa účtov

Táto sekcia popisuje spôsoby akými možno manipulovať s účtom a s položkami na účte.

Manipulácia s účtami nadväzuje na informácie zo sekcie Režim práce.

results matching ""

    No results matching ""