Oprávnenia a používatelia

Papaya Mini

 • Správu používateľov pre Mini verziu pripravujeme.
 • V súčasnosti je v Mini verzii prednastavený jeden používateľ - administrátor, ktorý má oprávnenie na všetky operácie.

Papaya Pro

Používatelia a ich oprávnenia sa spravujú cez web administračné rozhranie - WebAdmin.

Používatelia

 • Používateľovi sa oprávnenie priamo nepriraďuje.
 • Používateľ môže byť pridaný do jednej alebo viacerých skupín. Používateľ má potom oprávnenia podľa toho, do akej skupiny je priradený.

Skupiny a oprávnenia

 • Skupiny majú názov a zoznam oprávnení.
 • Počet skupín nie je obmedzený. Prevádzkar si ich môže vytvoriť koľko potrebuje (čašník, vedúci smeny, a pod.).
 • Skupinu admin/administrátor nie je možné vymazať. Táto skupina má nastavené vždy všetky oprávnenia.

Postup pre pridanie nového používateľa

 • Prihlásiť sa do WebAdmina

 • V menu Zoznam používateľov kliknúť na ikonku Nový používateľ.

 • Vyplniť prihlasovacie údaje (login, meno, priezvisko, heslo). Nezabudnite používateľa priradiť do skupiny!

 • Po kliknutí na Uložiť sa nový používateľ vytvorí pridá do zoznamu. Možno ho neskôr vymazať alebo upraviť.

Papaya Oberon

V tejto verzii funguje Papaya výlučne iba ako Mobilný čašník. Všetky nastavenia je nutné robiť cez systém Oberon. Papaya si žiadne dáta neuchováva, iba zobrazuje dáta uložené v Oberone. Pre informácie o správe používateľov prosím kontaktujte podporu Oberonu.

results matching ""

  No results matching ""