Režim práce

Každé zariadenie v prevádzke vie fungovať v jednom z režimov Otvorené účty alebo Pultový predaj. Režim si môže zvoliť každý používateľ v menu Nastavenia - Ďalšie nastavenia - Spôsob vedenia účtov.

Pultový predaj

Papaya sa v režime pultového predaja správa tak, aby vás zbytočne nezaťažovala informáciami o účte, ktoré sú dôležité pre prevádzky reštauračného typu. Tlačítko na vytvorenie nového účtu je v tomto režime schované. Účet sa totiž vytvorí automaticky po výbere položky z menu. Papaya naň automaticky pridá zvolenú položku. V porovaní s režimom Otvorených účtov od vás systém nebude vyžadovať názov účtu a číslo stola, na ktorý sa má účet priradiť.

Otvorené účty

Papaya v režime otvorených účtov zobrazí vždy pre vytvorením nového účtu okno, na ktorom viete účtu priradiť stôl alebo zadať jeho názov. Zadanie týchto informácií je však nepovinné - viď. tlačítko Účet bez stola. Navyše je ich možné dodatočne zmeniť.

Kombinovanie režimov práce

Obidva režimi práce môžete vo vašej prevádzke kombinovať. Ak máte reštauráciu s barom, tak si zapnite pultový predaj na tablete, ktorý je na bare, a čašníkom obsluhujúcim pri stoloch nastavne režim otvorených účtov.

Aj na zariadení so zapnutým pultovým predajom môžete sledovať a upravovať účty vytvorené na čašníkmi, ktorí pracujú v režime otvorených účtov.

results matching ""

    No results matching ""