Fiškálna tlačiareň

Z Papaya POS môžete tlačiť bločky na jednu z podporovaných tlačiarní. Tlačiareň sa pripája buď priamo cez USB, Bluetooth, cez sieťový kábel alebo cez WiFi. Spôsob pripojenia závisí od typu tlačiarne. Tlačiareň môžete zapojiť do Android zariadenia alebo do Papaya Servera.

Zoznam podporovaných tlačiarní

Fiškálne tlačiarne pre Slovensko (SK) ...viac info
Fiškálne tlačiarne pre Českú Republiku (CZ)
 • Epson

  • Epson TM-T20II (odporúčame)
  • Epson TM-T20 (odporúčame)
  • Epson TM-T88V
 • Bixolon

  • Pripravujeme

Inštalácia tlačiarne pre Papaya Mini

 1. Pripojte tlačiareň k vašemu Android zariadeniu cez USB alebo zapojte tlačiareň do Wi-Fi siete.
 2. Otvorne obrazovku Nastavenia > Fiškálne tlačiarne.
 3. Kliknite na tlačítko Vyhľadať tlačiareň. Papaya vyhľadá všetky podporované tlačiarne v dosahu bez ohľadu na to ako sú pripojené (USB, Wi-Fi).
 4. Vyberte/zadajte:

  • typ vašej tlačiarne
  • model tlačiarne (niektoré typy tlačiarní sú jednoznačné a model pri nich netreba vyberať, napr. Elcom Euro-50 Mini)
  • názov tlačiarne (nepovinné)
 5. Stlačte tlačítko Pridať tlačiareň.

Po vykonaní týchto krokov bude Papaya tlačiť bločky po uzavretí účtu.

Tlačiareň môžete kedykoľvek zmeniť/odstrániť v obrazovke Nastavenia > Fiškálne tlačiarne. V prípade problémov s fiškálnymi tlačiarňami určenými pre Slovenskú republiku nájdete v tejto obrazovke tlačítko na odoslanie informácií o tlačiarni za účelom diagnostiky problému.

Pripojenie USB tlačiarne

Registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripojte pomocou USB kábla do Android zariadenia. Zvyčajne na to potrebujete USB OTG redukciu, no pozor! - nie všetky Android zariadenia ju podporujú. Bohužiaľ neexistuje jednotný zoznam všetkých Android zariadení, takže podporu OTG si musíte skontrolovať samy, alebo nám pošlite typ vašeho mobilu/tabletu a my vám s tým pomôžeme.

Pripojenie sieťovej tlačiarne (Wi-Fi)

Pripojenie sa líši v závisosti od typu tlačiarne, ktorú používate. Štandardne sa do tlačiarne pripája ethernetový kábel priamo z Wi-Fi routera. Viac informácii nájdete v príručke vašej tlačiarne.

Inštalácia tlačiarne pre Papaya Pro

Súčasťou služby Papaya Pro je aj konfigurácia všetkých periférií. Inštaláciu tlačiarne vykonáva servisný technik cez webové administračné rozhranie - WebAdmin.

Oberon verzia

V tejto verzii funguje Papaya výlučne iba ako Mobilný čašník. Všetky nastavenia je nutné robiť cez systém Oberon. Pre informácie o inštalácii fiškálnych tlačiarní prosím kontaktujte podporu Oberonu.

Informácie pre zákazníkov podnikajúcich v Slovenskej republike

Fiškálny zákon 289/2008 Z.z. o používaní registračnej pokladnice v znení neskorších doplnení upravuje podmienky používania pokladničných zariadení a kladie nové požiadavky aj na ich technické vybavenie.

V praxi to znamená, že tlačiareň alebo registračná pokladnica na tlač bločkov musí byť fiškalizovaná - musí mať nainštalovaný tzv. fiškálny modul a zároveň musí byť zaregistrovaná na Finančnom riaditeľstve SR.

Relevantné zákony:

Viac informácií o používaní elektronických registračných pokladníc na stránkach Finančného riaditeľstva SR.

results matching ""

  No results matching ""