Bonovacia tlačiareň

Bonovacie tlačiarne sú tlačiarne, na ktoré sa tlačia objednávky - bony. V jednej prevádzke je možné mať ľubovoľný počet bonovacích tlačiarní. Napr. jednu na terase, ďalšiu v kuchyni, na bare... Po inštalácii bonovacích tlačiarní možno každej menu položke určiť, na ktorú bonovaciu tlačiareň sa má tlačiť jej objednávka (viď. sekciu Editácia menu).

Typický scenár: V prevádzke je jedna bonovacia tlačiareň na bare a druhá v kuchyni. Čašník pridá na účet jeden drink a jednu sviečkovú. Bon na prípravu drinku sa vytlačí barmanovi na bare. Bon na prípravu sviečkovej sa vytlačí kuchárovi v kuchyni.

Inštalácia bonovacej tlačiarne

Inštalácia sa líši v závislosti od verzie Papaye, ktorú používate.

Mini verzia

Mini verzia v súčasnosti nepodporuje tlač objednávok na bonovacie tlačiarne. Podporuje iba tlač fiškálnych dokladov.

Pro verzia

Bonovacie tlačiarne nastavuje administrátor/prevádzkar vo Web admine v menu Tlačiarne.

Postup pripojenia sieťovej bonovacej tlačiarne
  1. Pripojte sieťovú tlačiareň do Wi-Fi routera.
  2. Zistite IP adresu tlačiarne. Napr. pre Epson TM-T20 držte zatlačené tlačidlo Feed. Tlačiareň zapnite, tlačidlo Feed stále držte zatlačené. Po niekoľkých sekundách sa vytlačí informačný hárok s IP adresou tlačiarne. Postup sa pri iných typoch tlačiarní môže líšiť.
  3. Vo Web admine v menu Tlačiarne kliknite na tlačítko Pridať.
  4. Počkajte kým sa vyhľadajú všetky tlačiarne zapojené do siete.
  5. Zo zoznamu zvoľte tlačiareň na základe IP adresy.
  6. Zadajte názov bonovacej tlačiarne a kliknite na tlačítko Pridať. Názov tlačiarne zvoľte taký, aby ste tlačiareň vedeli rozpoznať keď budete určovať ,na ktorú bonovačku sa má tlačiť objednávka menu položky. Typické názvy: Kuchyňa, Terasa, Bar, ...
Zoznam podporovaných bonovacích tlačiarní

Oberon verzia

Papaya v tomto prípade slúži ako Mobilný čašník pre systém Oberon. Preto je inštalácia a konfigurácia tlačiarní plne v rukách systému Oberon.

results matching ""

    No results matching ""