Periférne zariadenia

Papaya komunikuje s rôznymi druhmi periférií (tlačiarne, skener, váhy).

  • Mini: K Mini verzii môžete priamo pripojiť fiškálnu tlačiareň a skener/čítačku čiarových kódov. Inštalácia týchto periférií je robená tak, aby ju na pár klikov zvládol sám používateľ.

  • Pro: K Pro verzii môžete okrem fiškálnej tlačiarne a čítačky čiarových kódov pripojiť aj viacero bonovacích tlačiarní (napr. jednu tlačiareň v kuchyni a druhú na bare). Pripravujeme tiež pripojenie elektronických váh.

  • Oberon: Papaya funguje v tejto verzii ako Mobilný čašník. Konfiguráciu periférií je potrebné vykonať priamo na systéme Oberon. Pre informácie o podporovaných perifériách prosím kontaktujte podporu Oberonu.

results matching ""

    No results matching ""