Zakúpenie licencie Papaya Oberon

 • Čerstvo nainštalovaná Papaya aktivovaná voči Oberonu funguje v demo móde. V demo móde si môže zákazník vyskúšať všetky funkcie Papaye. Niektoré funkcie však fungujú v obmedzenom režime. Pre plnohodnotné používanie si musí zákazník zakúpiť licenciu.

 • Len Papaya, ktorá je už aktivovaná voči Oberonu má sprístupnenú obrazovku Nastavenia -> Licencia, v ktorej si môže zákazník licenciu zakúpiť.

 • Zariadenie, ktoré žiada licenciu pre konkrétnu inštaláciu Oberon musí byť pripojené k Internetu.

 • Zariadenie musí mať v dosahu inštaláciu Oberonu, voči ktorej je Papaya aktivovaná.

Postup

 1. Žiadost o licenciu: Zvoľte počet zariadení, na ktorých chcete Papayu používať, a počet mesiacov (minimálne 1).
 2. Kontaktné údaje: Následne potvrďte vaše kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo). Uveďte identifikátor (názov) servisného strediska, kvôli zrýchleniu celého procesu v prípade problémov. Tento údaj je nepovinný.
 3. Platba: Po vyplnení údajov sa zobrazí objednávkové číslo spolu s inštrukciou na úhradu licencie bankovým prevodom.

  • Zaplatenie licenčného poplatku - bankový prevod vykoná zákazník.
  • Vystavenie faktúry zo strany qnd s.r.o. a zaslanie na e-mail uvedený v Žiadosti o licenciu vykoná qnd s.r.o. po prijatí úhrady.
  • Vystavenie licencie po úhrade vykoná qnd s.r.o.
 4. Stiahnutie pridelenej licencie: Zvolením menu Nastavenia -> Licencia sa stiahne zakúpená licencia, alebo stlačením tlačítka Obnoviť (Refresh) v tejto obrazovke.

Žiadosť a stiahnutie licencie v krokoch

1. Žiadosť o licenciu

2. Kontaktné údaje

2. Platba

4. Licencia pridelená

results matching ""

  No results matching ""