Príprava systému Oberon

 • Statická IP: Počítač, na ktorom beží Oberon musí mať statickú IP adresu.

 • Veria Oberonu: Minimálna podporovaná verzia Oberonu je Október/2014 SP.

 • WebSlužba: Vytvorenie komunikačného portu/WebSlužby cez Oberon Center (napr. 20056) s protokolom: “Oberon Pokladňa” (detailný postup je možné nájsť v príručke (v “Pomocníkovi”) k systému Oberon).

 • Bonovanie: Je vhodné mať vyriešené bonovanie (tlač na nefiškálnu tlačiareň): na bar, do kuchyne, resp. iné prípravné miesta v rámci prevádzky.

 • Systémový používateľ: Treba poznať systémového používateľa, resp. iný platný login s dostatočnými právami pre službu cez Oberon Center.

 • Vylepšenie použiteľnosti: Pre vylepšenie použiteľnosti Mobilného čašníka Papaya je vhodné mať Oberon nastavený nasledovne:

  • Menu kategórie: Menu položky (skladové karty) zaradiť do menu kategórií (skupín) ako napr.: Pivo, Predjedlá, Nealko, Mixdrinky, …

  • PLU kódy: Aternatívne nastaviť PLU kódy k jednotlivým menu položkám pre rýchlejšie vyhľadanie položiek v menu.

  • Stoly: Nakonfigurovať rozloženie stolov v grafickej konfigurácii do miestností.

  • Farby: Priradiť menu položkám (skladovým kartám) farbu pozadia.

results matching ""

  No results matching ""