Príprava Android zariadenia

Aby Papaya fungovala spoľahlivo, treba správne nastaviť zariadenie, na ktorom bude Papaya spustená.

 • Wi-Fi: Zapnutie Wi-Fi na Android zariadení. Overiť, že je Android zariadenie pripojené na rovnakú sieť, na akej beží Oberon.

 • Hotspoty: Ak je v prevádzke viac ako 1 hotspot pre Wi-Fi, tak sa môže stať, že mobilné zariadenia bude zo siete vypadávať počas pohybu po prevádzke. Aby sa týmto problémom predišlo, tak sú potrebné ešte tieto kroky:

  • Wi-Fi roaming fix: Doinštalovať aplikáciu Wifi Roaming Fix cez obchod Google Play. Táto aplikácia zabezpečí, aby sa mobilné zariadenie preplo na iný hotspot ak má aktuálny hotspot nedostatočný signál.
  • Statická IP: Nastaviť pre Android zariadenie statickú IP. Získavanie dynamickej IP adresy (cez DHCP protokol) môže spomaľovať prístup na sieť v čase po zapnutí/zobudení vašeho mobilného zariadenia alebo v čase prepínania sa medzi hotspotmi.
 • Jazyk: Nastavenie systémového jazyka v Androide sa zahľadňuje v Papayi. Preto pre zmenu jazyka Papaye zmeňte jazyk v nastaveniach Androidu.

  • Momentálne sú v Papayi podporované jazyky EN, SK, CZ a HU.
  • Ak je nastavený v Androide iný jazyk ako jeden z vymenovaných, tak bude v Papaya zvolený jazyk EN.
 • Google konto: Pridanie Google konta do zariadenia (Settings -> Accounts -> Add account -> Google -> Existujúce).

  • Je možné používať v rámci jednej prevádzky rôzne Google kontá, ale pre pohodlnú správu inštalácie nových verzií vzdialene z Web rozhrania play.google.com, je doporučené inštalovať aplikáciu Papaya POS s jedným Google kontom.
  • Na jednom zariadení je povolené mať viacero Google kont naraz.
 • Inštalácia Papaye: Nainštalujte si Papayu na vaše zariadenie so systémom Android.

results matching ""

  No results matching ""