Inštalácia Mobilného čašníka Papaya pre Oberon

Inštalácia Mobilného čašníka nie je úplne triviálna kvôli tomu, že sa jedná o prepojenie dvoch rôznych systémov. Ak nepatríte k technicky zdatným používateľom, tak vám odporúčame kontaktovať vaše servisné stredisko Oberon.

Technické predispozície

  • Wi-Fi: Dostatočné pokrytie prevádzky Wi-Fi signálom (Wi-Fi sieť v IP podsieti spolu s PC, na ktorom je nainštalovaný Oberon, resp. s príslušným routovaním do danej podsiete)

  • Android: Android zariadenie vo verzii 4 alebo vyššej (mobil, tablet, All-In-One, ...).

  • Licencia a Internet: Hneď po inštalácii funguje Mobilný čašník Papaya v Demo režime, v ktorom si môžete funkcionalitu odskúšať. O licenciu pre plnú verziu môžete požiadať neskôr. V čase inštalácie Papaye do Android zariadení nie je nutný prístup na Internet. Internet potrebujete iba kvôli získaniu licencie.

  • Výpadky Internetu: V čase prevádzky Papaya Mobilného čašníka postačí lokálna Wi-Fi sieť, prístup na Internet nie je potrebný.

results matching ""

    No results matching ""