Aktivácia (spárovanie s Oberonom)

Aktivácia spáruje dané zariadenie s Oberonom v danej prevádzke.

 1. Shortcut: Vytvoriť shortcut Papaye na plochu. Väčšinou tak spravíte dlhým podržaním ikonky Papaye.
 2. Spustenie Mini: Spustiť aplikáciu Papaya POS. Ak je Papaya čerstvo nainštalovaná, tak sa spustí v neaktivovanom režime - v Mini verzii.
 3. Aktivácia: Aktivovať Papayu voči Oberonu

  • V rozšírenom menu aplikácie (tri bodky) zvoliť: Nastavenia (Settings) -> Aktivovať (Activate)

   • Na väčšine súčašných zariadení je toto tlačidlo v pravom hornom rohu aplikácie (ikonka s tromi bodkami "...")
   • Na niektorých dedikovaných zariadeniach (napr. od výrobcov Samsung alebo Lenovo) je toto tlačidlo súčasťou HW tlačidiel zariadenia (obvykle vľavo od tlačidla Home).
  • Aktivačné údaje: Vyplniť prihlasovacie údaje pre Oberon.

   • Používateľ + heslo (resp. systémový používateľ: system)
   • Vyplniť IP adresu Oberon Pokladne - WebServisu, ku ktorej sa bude Papaya pripájať v tvare: {ip adresa}:{port} (napr.: 192.168.1.10:20056)
  • Reštart: Po úspešnej aktivácii Papaye voči Oberonu je nutné Papayu reštartovať. Po reštarte sa v Papayi objavia dáta z Oberonu - používatelia, menu položky, účty, atď.

 4. Deaktivácia: Prípadnú deaktiváciu (napr. za účelom aktivácie voči inej inštalácii Oberonu, resp. IP) je možné spraviť vymazaním aplikačných dát pre aplikáciu Papaya v systémových nastaveniach Androidu: Nastavenia (Settings) -> Aplikácie (Apps) -> Stiahnuté (Downloaded) alebo Nastavenia (Settings) -> Aplikácie (Apps) -> Moje aplikácie (My Apps). V tejto obrazovke vyhľadajte aplikáciu Papaya POS a kliknite na tlačítko Vymazať dáta (Clear data). Papaya si interne neuchováva žiadne dáta, ktoré by mohli poškodiť dáta v Oberone, takže niet žiadnej obavy. Alternatívne je možné dáta vymazať odinštalovaním Papaye a jej následným nainštalovaním.

V tomto bode je Mobilný čašník Papaya plne funkčný. Funguje však v Demo móde (s obmedzeniami na počet aktívnych objednávok) ostatné funkcie sú plne funkčné. Papaya sa začne rovnako správať aj po vypršaní zakúpenej licencie.

results matching ""

  No results matching ""