Mobilný čašník Papaya pre Oberon

  • Mobilný čašník: Papaya vie fungovať ako Mobilný čašník voči systému Oberon. Ak už systém Oberon vlastníte, tak sa môžete na Papayu pozerať ako na ďalší prídavný modul Oberonu.

  • Plná funkcionalita: Po inštalácii Mobilného čašníka Papaya si môžete okamžite vyskúšať kompletnú funkcionalitu. Ak nemá zákazník zakúpenú licenciu, tak Papaya funguje v demo móde. Plnú licenciu si môže zakúpiť neskôr.

  • Ukladanie dát: Papaya si v tejto konfigurácii neuchováva žiadne informácie. Slúži výlučne na zobrazovanie dát, ktoré sú už v Oberone uložené (menu položky, účty, ...) a na zadávanie objednávok priamo pri stole alebo na terase.

results matching ""

    No results matching ""