Editácia menu na tablete

Na editáciu slúži obrazovka Nastavenia > Editácia menu. Výhodou editácie menu na tablete je, že okamžite vidíte rozmiestnenie položiek na obrazovke. Zároveň viete lepšie vnímať farebnosť menu ako vo webe, kde je menu zobrazené iba ako zoznam položiek v tabuľke.

Vytvorenie novej menu kategórie a položky

Kliknite na ikonku Nová kategória alebo Nová položka v hornej časti obrazovky. Zobrazí sa formulár. Vyplňte ho a uložte.

Editácia existujúcej menu kategórie a položky

Označte jednu položku alebo jednu menu kategóriu a kliknite na ikonku pera. Zobrazí sa formulár pre editáciu položky.

Hromadné úpravy menu

Niektoré úpravy v menu možno robiť hromadne. Napr. miesto vyfarbovania menu položiek po jednom môžete najprv označiť skupinu položiek a kliknutím na ikonku palety zmeniť farbu naraz všetkým označeným položkám. Obdobným spôsobom môžete skupinu položiek aj vymazať.

Presúvanie menu položiek

Poradie menu položiek možno meniť spôsobom "Drag & Drop“: Dlho podržte prst na položke, ktorú chcete presunúť. Po chvíli možete pohybom prsta určiť jej nové umiestnenie. Takýmto spôsobom môžete presúvať menu položky v rámci jednej kategórie, presúvať samotné menu kategórie alebo môžete presúvať menu položky medzi jednotlivými kategóriami.

results matching ""

    No results matching ""