Editácia menu cez web

  • Cez web viete editovať presne tie isté parametre menu položiek ako cez tablet.
  • Výhodou tohoto prístupu je, že môžete vašu prevádzku spravovať vzdialene (z domu).
  • Web je výhodný aj pre tých zákazníkov, ktorí preferujú prácu s klávesnicou miesto práce s dotykovou obrazovkou.

Tip: Nechajte si pri práci s webom tablet so zapnutou Papayou na stole. Ak upravíte menu položku na webe, tak sa táto zmena prejaví na tablete a máte tak okamžitú spätnú väzbu o tom, ako sa zmeny vizuálne prejavujú na mobilných zariadeniach.

results matching ""

    No results matching ""