Editácia menu

  • Editáciu menu vykonávajte (pokiaľ je to možné) mimo prevádzky alebo v čase slabej prevádzky aby ste sa vyhli zmätkom. Zmena menu položiek sa totiž instantne prejavuje na všetkých zariadeniach, ktoré používajú vaši zamestnanci/čašníci.

  • Editáciu môže vykonávať iba pracovník s príslušným oprávnením. Zvážte komu oprávnenie pridelíte ak máte v prevádzke viacero zamestnancov. Oprávnenie možno prideliť skupine používateľov cez web v menu "Skupiny a práva".

  • Menu možno editovať na tablete/mobile alebo cez web.

results matching ""

    No results matching ""